Hornfisk er en af de klassiske fiskearter, som fanges i stort antal i Limfjorden. Her får du nogle ideer til hvor du kan fange hornfisk i Limfjorden, og tips til hvordan du kan fange dem.

Hornfiskeri er noget af det sjoveste fiskeri. De godt fightende fisk er super sjove at få på krogen, og smager desuden også fantastisk. De er lette at fange, og der er massevis af dem.

Hvad er en hornfisk?

HornfiskHornfisken (belone belone) er den her karakteristisk udseende torpedoformede fisk, der med sit lange næb, skiller sig markant ud fra de fleste andre fiskearter.

Fisken er lang, typisk 60-70 cm, og har en smal og tynd krop. Den er bygget til at svømme hurtigt, og kan snildt svømme dens fødeemner op. Eller dit blink for den sags skyld. En rigtig god fisk vejer over 1 kilo, men ofte ligger de på under eller omkring det halve.

Hornfisken har en blålig eller grønlig farve på ryggen, mens siderne er sølvfarvede. Ryg- og gatfinne sidder langt tilbage på kroppen, næsten helt nede ved halefinnen.

Fiskens kæber er lange og med mange små spidse tænder. Det kaldes ofte for næbbet. Næbbet bruger den til at slå til fødeemner som småfisk, hvorefter den spiser de paralyserede fisk. Næbbet bruges også til at opsamle små krebsdyr med.

Det er en smuk fisk, med store flotte skæl. Håndterer man den, skiller den sig også markant ud. Hornfisken har en meget speciel duft, som deler vandene. Enten har man ikke noget imod den, de siger typisk der er lidt agurkeagtigt over den, mens den anden halvdel ikke kan fordrage lugten.

De store grønlig skæl vil gerne klistre sig til dine fingre. Så hornfiskeriet er lig med skæl over alt. Inden i fortsætter de grønlige nuancer, hvor hornfiskens ben er grønne, hvilket skyldes et højt indhold af jernsulfat.

Hornfisken er en pelagisk fisk. Dvs. at den opholder sig i de frie vandmasser, og ikke er en bundfisk.

Fakta om hornfisk
Levesteder: kyst og hav
Længde: op til 120 cm
Vægt: op til 2 kg
Gydeperiode: maj-juli
Levealder: op til 18 år
Føde: fisk, krebsdyr og blæksprutter

Hvor fanges der hornfisk i Limfjorden?

I princippet kan der fanges hornfisk i stort set hele Limfjorden. De trækker rundt langs kysterne, og opholder sig gerne hvor der er noget ålegræs, hvor de kan gyde. De kommer helt tæt på land, også selv om der ikke er ret dybt.

Strømforhold har en del at sige. Der kan være en fordel i at fiske, hvor der er lidt kraftigere strømforhold, og løber maser af vand igennem fjorden. Det må gerne være tæt på land, hvor der hurtigt bliver dybt.

Fisker du fra småbåd eller kajak, kan du flytte rundt efter fiskene og komme længere ud. I det efterfølgende fokuserer vi på kystfiskeriet efter hornfisk, da det er tilgængeligt for alle. Det være sig fra kyst, havn og mole.

Hotspots til hornfisk

Som nævnt kan der fiskes hornfisk over det meste af Limfjorden. Men der er dog alligevel nogle hotspots, hvor det er lidt nemmere og lettere tilgængeligt end andre steder. Vi kigger på et par af de hornfiskespots herunder.

Aggersund

Ved Aggersund presses Limfjorden sammen til en smal passage, hvor alle gennemgående hornfisk skal forbi. Det giver nogle fordelagtige forhold for lystfiskere.

Der kan fiskes fra både nordsiden og sydsiden af Limfjorden. På dem nordlige side er der mod best en lille kaj, hvor fra du kan fange hornfisk. På den østlige side kan der fiskes hornfisk fra stranden.

På sydsiden af Limfjorden, kan der også fiske hornfisk fra begge sider af broen. På den vestlige side kan der fiskes fra stensætningen ved broen, ved den lille havn og fra stranden. På den østlige side kan der fiskes hornfisk fra kysten. Waders kan på den være nødvendigt her. Ellers tag over på nordsiden, da det bliver hurtigere dybt her.

Adressen er Fjerritslev 5, 9670 Løgstør

Nørresundby

På den nordlige side af Limfjorden over for Aalborg ligger Nørresundby. Her er der glimrende fiskeri efter hornfisk. Der kan fiskes fra Sildekajen som ligger lige til højre for Limfjordsbroen, når du kommer fra Aalborg.

Vær opmærksom på at der er nogle fredningszoner ved Nørresundby, hvor der bl.a. er fredet hele året ved Lindholm å. Der er desuden områder med fiskeri forbudt.

Adresse: Havnegade, 9400 Nørresundby

Oddesundbroen

Oddesundbroen et af de bedste steder til at fange hornfisk i Limfjorden. Limfjorden starter mod vest ved Nissum Bredning, og Oddesundbroen ligger for enden sf Nissum Bredning, hvor Limfjorden snævres ind til nogle få hundrede meter.

Her skal alle hornfisk og sild passere forbi, hvis de skal igennem Limfjorden. Der er gode strømforhold, og god dybde også tæt på land. Det betyder at der er kort til hornfiskene overalt. Du kan fiske fra både nordsiden og sydsiden fra land, og må desuden også fiske oppe fra broen.

Fiskene kommer helt tæt på land, og du kan fange dem med både korte og lange kast ud i sejlrenden. Lystfiskerne er ikke det eneste der ved at der er mange hornfisk her, og ofte vil du også se jagende eller nysgerrige sæler, der også vil tage deres del af ædegildet.

Adressen er Oddesundvej, 7600 Struer.

Der kan parkeres på begge sider af broen.

Oddesundbroen i Limfjorden

Virksund

Virksund er endnu en af de indsnævringer som findes i Limfjorden. Her går Lovns Bredning over i Hjarbæk Fjord, og med kort afstand mellem kysten på begge sider og gode strømforhold, kommer der i højsæsonen massevis af hornfisk igennem her.

Der kan fiskes fra begge sider, men vær opmærksom på at der er fredningszone på begge sider af broen. På vestsiden kan der fiskes fra Virksund Strand på den nordlige side af den lille odde ud i vandet. Kig efter skiltene på stedet eller se på oversigten over fredningszoner her.

Adressen Sandkrogen, 7840 Højslev

Aalborg Havn

Fra havnen i Aalborg er der også glimrende muligheder for at fange hornfisk. Der er specielt godt ved Limfjordsbroen, men der kan fanges fisk fra det meste af kajen.

Du kan læse mere om frit fiskeri fra Aalborg Havn på kommunens hjemmeside.

Vær desuden opmærksom på at der er et par fredningszoner i området omkring Aalborg Havn.

Adresse: Vestre Havnepromenade, 9000 Aalborg

Leder du efter overnatning til fisketuren? Her finder du en oversigt over shelters ved Limfjorden.

Hvornår fanges der hornfisk?

Hornfisken er en meget sæsonpræget fisk, som indtager de danske farvande i stort antal. Det gør den i forår og sommer, hvor den primære sæson løber fra maj til juli. April og august kan også godt give hornfisk, men det svinger en del fra år til år. Maj og juni er typisk de bedste måneder for hornfiskeri i Limfjorden.

I udgangspunktet ankommer de første hornfisk omkring midt af april, hvor de starter deres indtog ved Limfjorden, og derefter spreder sig ud til de indre danske farvande. Limfjorden er derfor normalt det første sted, hvor det gode hornfiskeri begynder.

De store hornfisk ankommer først. Her er der dog tale om mere spredte fisk. Fortroppen, om man vil. Herefter følger de velkendte stimer, hvor der ankommer virkeligt mange hornfisk. De store stimer kan spottes nær kysterne, og fra broer hvor vandet kan koge helt, når de gyder og jager fødeemner.

Når de store stimer ankommer, er det typisk ikke ret svært at være lystfisker. Det gælder primært om at være på det rette tid og sted.

Tips & tricks – sådan fanger du hornfisk

Der er flere måder at fange hornfisk på, og du behøver ikke noget stort avanceret setup, for at kunne fiske efter hornfisk. Brug en af de fiskestænger du har i forvejen, det bør være rigeligt fint.

Hornfiskene er hverken sky eller kræsne, så du kan også sagtens fiske med den line du nu har på. Du kan evt. kombinere med noget klar forfang i eks. fluorocarbon.

Herunder løber vi nogle af de mest effektive fiskeformer i gennem.

Blink

Blink kan bruges til hornfiskeri. Det er næsten lige gyldigt hvad du sætter for enden af din line. Imiterer det fisk, kan det tiltrække hornfiskens interesse. Der kan dog være en tendens til at blågrønne nuancer fisker bedre. Så blink med sølv, grønlig eller blålig farve, kan være et godt sted at starte.

Hornfiskeri med blink kan give mange hug, men har typisk også tendens til at give flere tabte fisk, da det kan være svært at kroge hornfisken i dens næb. Der er ikke meget at få ved, så ofte har det meget med held at gøre.

Du kan evt. prøve at optimere dit rig lidt. Prøv at gå ned i krogstørrelse. Store blink har ofte også store trekrogen. Skift til en mindre, som nemmere kan komme ind i næbbet på fisken.

Du kan også montere et lille ekstra stykke line, så krogen hænger 4-5 cm efter blinket. Det kan give flere krogede fisk.

Sørg for at holde din stangspids opad, når du spinner ind. Så går dit blink højere i vandet, og det er mest effektivt hvis det er i overfladen eller kort under.

Du kan desuden spinne meget hurtigt ind. De lynhurtige fisk kan uden problemer indhente dit blink.

Silketråd

Silketråd har vundet stor indpas over de sidste mange år. Og med god grund. Det er vanvittigt effektivt til at “kroge” hornfisk.

Du skal bruge et blink, gerne i sølv, blålige eller grønlige nuancer. Her pilles trekrogen nu af, og en silkekrog føres nu gennem springringen og fæstnes om sig selv. Prøv dig frem med farven. Men igen, jeg har bedst erfaring med grøn og blå.

Ellers fiskes blinket nu som normalt. Ved hug vil hornfiskens mange små tænder, blive viklet rundt om de små silketråde. Hornfisken vil derved sidde uhjælpeligt fast, med meget lav risiko for at den slipper løs.

Sildeforfang med blink

Et sildeforfang eller makrelforfang med et blink for enden, kan også være effektivt, men også en lidt besværlig måde, at fange hornfisk på. Effektivt fordi du både har blink og flere mindre kroge der fisker. Besværligt fordi hornfisk spræller og kæmper voldsomt, og dermed har en tendens til at blive viklet godt og grundigt ind i alle kroge på dit forfang.

Så skal der arbejdes lidt mere for at få den af igen.

En løsning kan være at fjerne nogle af krogene på sildeforfanget, så du kun fisker med 2-3 ekstra kroge ud Iver blinket.

Flåd med sildestykker

Flådfiskeri kan også bruges til at fange hornfisk. Du kan bruge fleste slags flåd. Gerne med lidt vægt i, så du kan kaste langt, hvis det er nødvendigt. Et bobleflåd eller et bombardaflåd kan være super til formålet.

Setuppet er ret simpelt. Du skal bruge et par meters forfanget under flåddet. Det sluttes af med en lille trekrog. Den behøver ikke være ret stor, da hornfisken skal kunne få den ind i næbbet.

På kroget sættes et lille stykke fisk. eks. sild- eller hornfiskefilet. Skær et lille aflangt trekantet stykke fisk af på 3-4 cm længde. Den brede ende sættes på trekrogen, så den får en lille bue i den brede ende. Den aflange ende vil nu flagre nede i vandet, mår du spinder ind. Sæt eventuelt et lille splithagl på 30 cm fra Fiskestykket, for at trække agnen en smule ned.

Kast ud hvor fiskene er, og spin ind. Prøv med forskellige indspinningshastigheder og gerne også med spinstop. Mærker du puf fra fiskene, kan du holde pause og se og hornfisken vender tilbage og tager den. Her kan bombardaflåddet være en fordel, da fisken så mærker mindre modstand.

Dykker flåddet eller tages der line, kan du give modhug. Er der ikke hug spinner du ind igen.

Hornfiskeri med sildestykker kan være vanvittigt effektivt på de rigtige dage.

Flåd med kyllingehjerte

Kyllingehjerter er en vanvittig god agn til hornfiskfiskeriet, men kan være lidt sværere at skaffe. De fiske på samme måde som flåd med sildestykker. Hjertet skal dog ikke skæres i stykker, men sættes helt på krogen.

De sidder bedre fast end sildestykker, og kan kaste flere gange ud, uden at falde af krogen.

Flue

Fluefiskeri efter hornfisk kan også være super underholdende. Så mærker man virkeligt fisken kæmpe.

Det kræver dog at du kan kaste ud til fiskene, og egner sig derfor ikke til alle lokationer.

De mest effektive fluer er små fluer der ligner de krebsdyr, som hornfiskene spiser, eller fluer der ligner småfisk.

Fiskeri for børn

Hornfiskeri er et oplagt fiskeri for børn, da der er (næsten) fangstgaranti, hvis du researcher lidt på diverse fangtsfora, og tager ud på de rigtige tidspunkter. Godt vejr, vand med gode strømforhold, hvor man kan komme tæt på. Hornfisken går tæt på land, så det kræver sjældent en kanon af en arm, for at kunne kaste ud til dem.

Fisken fighter godt og er meget livlig. Det får stensikkert et smil frem på børnenes læber.

Da man desuden kan fiske rigtigt effektivt uden brug af fiskekroge, kan selv mindre børn også være med uden de store risici.

Godt vejr = hornfiskevejr

Endnu en af de gode ring ved hornfiskeri er at du ikke behøver at stå tidligt op. Fiskene bider hele dagen. Og er det godt vejr med masser af solskin, og gerne også stille vejr, er det en nærmest perfekt fiskedag.

Fiskene bider også når det lufter lidt, men er nemmere at spinne hvis overfladen er rimelig stille.

Ingen mindstemål og fredningstid på hornfisk

Hornfisken er ikke fredet, og hele året må alle størrelser hjemtages, da der ikke er mindstemål for hornfisk.

Leder du efter en let fiskejakke til hornfisketuren? Se her >

Husk køletasken til din fangst

Hornfisk er en af de fisk, som gerne skal holdes afkølet efter fangst. Og da de ofte fanges i godt vejr, er det vigtigt at du tager eks. køletaske eller spand med is med. Så holder du fisken afkølet, og undgår at fiskene begynder at blive dårlige under en lang fiskedag.

Del dine erfaringer med andre

Til sidst skal lyde en opfordring til at dele dine hornfiskeoplevelser på diverse fora på eksempelvis Facebook. På den måde kan du hjælpe andre, ved at fortælle om du finder fisk eller ej. Her kan du også selv følge med i, om der er spottet hornfisk i et område nær dig.

4 hurtige tips til hornfiskeriet

  • Fisk i solrigt vejr – her er hornfisken mest aktiv
  • Fisk på steder med god strøm, hvor der gerne er ålegræs og dybt tæt på land.
  • Kom afsted – sæsonen er ikke så lang, så det er bare afsted.
  • Tjek fangstrapporter på Facebook – det giver en idé om hvor der fanges fisk